Baancommissie

 

Baancommissie De Uithof (langebaan)

 Baancommissie De Uithof is verantwoordelijk voor:

·      uitvoeren van het beleid ten aanzien van ijsgebruik op de kunstijsbaan De Uithof

·      het uitgeven van abonnementen;

·      het opstellen en publiceren van een integraal wedstrijdprogramma;

·      het organiseren van de baancompetitie;

·      aanwijzing van jury's bij de diverse door of namens het Gewest te organiseren wedstrijden.

 

Samenwerking met het Gewest

De Baancommissie werkt nauw samen met het bestuur van het Gewest, de Technische Commissies en de verenigingen. Met het Gewestelijk bestuur is regelmatig overleg. De commissies zijn vertegenwoordigd in de Baancommissie. De Baancoördinator is aangesteld door het gewestelijk bestuur voor de Baancommissie. Hij voert een belangrijk deel van de activiteiten uit, onder andere de abonnementenadministratie.

 

© 2006 - 2021 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site