Protocollen voor veilig en verantwoord sporten door jeugd t/m 18 jaar

publicatie: 28-04-2020

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Sportkoepel NOC*NSF heeft hiervoor, in samenspraak met diverse sportbonden waaronder de KNSB, een protocol opgesteld om dit coronaveilig en verantwoord te laten verlopen.

Via deze link is het algemene sportprotocol in pdf te vinden op de website van NOC*NSF. Dit protocol begint met algemene hygiëne- en veiligheidsregels voor iedereen. Daarna staan de richtlijnen uitgewerkt voor achtereenvolgens: gemeenten, sportaanbieders/verenigingen, accommodaties, trainers/begeleiders, sporters en ouders/verzorgers.

Inlineskaten en droogtraining
Voor schaats- en inlineskateverenigingen heeft de KNSB aanvullende richtlijnen opgesteld, met speciale aandacht voor trainingen binnen onze eigen takken van sport. Die richtlijnen vind je via deze link.

Met deze protocollen willen wij (NOC*NSF en KNSB) gemeenten, verenigingen, trainers, kinderen en ouders richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten aanreiken voor nadere uitwerking. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Noodverordeningen
De sportactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Vanuit het NOC*NSF zijn er posters beschikbaar die gebruikt kunnen worden op de sportlocaties, deze zijn hier te vinden.

Noot: Het kan zijn dat de documenten van NOC*NSF en KNSB op basis van nieuwe inzichten worden aangepast. Via de reeds genoemde links in dit artikel zijn altijd de meest actuele versies van de protocollen te vinden.

Dit bericht is overgenomen van de website van de KNSB en is hier te vinden: https://knsb.nl/nieuws/protocollen-voor-veilig-en-verantwoord-sporten-door-jeugd-t-m-18-jaar

>>> Terug naar het overzicht
© 2006 - 2021 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site